Croatian Stamps


MEDALJE I ODLIKOVANJA U NEZAVISNOJ DRZAVI HRVATSKOJ
Medals & Decorations of Independent State of Croatia

RED "ZELJEZNI TROLIST"
ORDER OF THE IRON TREFOIL


Obverse

Reverse
Vojnicki red "Zeljezni trolist"
III stupanj, s hrastovim grancicama

Order of The Iron Trefoil
3rd Class with additional oakleaf wreath


ZAKONSKA ODREDBA
#1.
Osniva se vojnicki red "Zeljezni Trolist", koji sluzi kao vidljiv znak odlikovanja za osobito uspjela djela protiv neprijatelja.

#2.
Poglavar reda je Poglavnik Nezavisne Drzave Hrvatske.

#3.
Red "Zeljezni Trolist" najvisi je vojnicki red Nezavisne Drzave Hrvatske, a podjeljuje se za ratna djela, ostvarena osobnom pobudom, zalaganjem i smisljenim vodstvom u podhvatima, koji su imali osobit uspjeh protiv neprijatelja.

#4.
Red se podjeljuje castnicima, docastnicima i domobranima, odnosno ustasama Hrvatskih Oruzanih Snaga.
Pripadnici saveznickih ili prijateljskih oruzanih snaga, koji su se uspjesno borili za ostvarenje drzavne nezavisnosti Hrvatske, ili koji su se kasnije borili rame o rame s hrvatskim odredima, mogu takoder biti odlikovani ovim redom.

#5.
Znak reda izraden je u obliki hrvatskog trolista od crnog zeljeza s uzkim srebrnim rubom. Rebra su listova izradena sa srebrnim tropletom. Na sredini trolista nalazi se u okrugu hrvatski grb s ustaskim znakom (slovo "U" u plavoj boji, a u njemu praska s plamenom).
Na nalicju trolista nalazi se u sredini nadpis: "ZA DOM SPREMNI", iznad natpisa "10. IV.", a izpod nadpisa "1941.".
Za izvanredne zasluge mogu se svakom stupnju ovog reda pridodati dvie hrastove grancice tamnozelene boje, koje uokviruju podlogu hrvatskog grba.
Red I. i II. stupnja podjeljuje se za osobita vojnicka djela, koja moraju biti izpitana i potvrdena po posebnom vojnickom povjerenstvu.

#6.
Red ima cetiri stupnja, i to:
a) red I. stupnja; visina odnosno sirina trolista iznosi 52 mm, a promjer okruga u sredini 13 mm; nosi se oko vrata na propisanoj vrbci;
b) red II. stupnja; izradjen kao red I. stupnja; nosi se bez vrbce na lievoj strani grudiju;
c) red III. stupnja; visina odnosno sirina iznosi 42 mm, a promjer okruga u sredini 12 mm; nosi se na vrbci, koja visi iz zapucka;
d) red IV. stupnja; izraden je kao red III. stupnja; nosi se na trokutno slozenoj vrbci na lievoj strani grudiju.
Vrbca je crvene boje s bielim rubom sa svake strane; sirina ciele vrbce iznosi 40 mm, a bielog ruba 6 mm.

#7.
Nosiocima reda I. i II. stupnja pripada pravo na naziv "vitez".

#8.
Red podjeljuje Poglavnik poveljom.

#9.
Neovlasteno nosenje reda kaznjava se sudbeno zatvorom do mjesec dana ili globom do 50,000 Kuna.

#10.
Provedba ove zakonske odredbe povjerava se procelniku odjela za odlikovanje u Poglavnikovom uredu, koji ce izdati propisnik o podjeljivanju i nosenju reda.

#11.
Ova zakonska odredba zadobiva pravnu moc danom proglasenja u Narodnim Novinama.

U Zagrebu, dne 27. prosinca 1941.

Poglavnik
Nezavisne Drzave Hrvatske
Dr. ANTE PAVELIC v. r.

Broj CDLXIII - 2167-Z-1941.
Ministar pravosudja i bogostovlja:
Dr. MIRKO PUK, v. r.


ORDER OF THE IRON TREFOIL
On December 27, 1941, Pavelic founded the Military Order of the Iron Trefoil as the highest award for officers and enlisted men of the Croat armed forces. In exceptional circumstances, it could be awarded to members of the armed forces of Croatia's allies. It is in four classes.
Each class can, "for especially outstanding acts of bravery", have a green enamel wreath of oak leaves added to the center.
All crosses are black, outlined in silver and with silver ornamentation. In the center of each, is a red and white chequer board of Croatia with a Ustase "U" in the middle. The reverse is also black and has in silver, the words, "ZA DOM SPREMNI" (Ready to defend the Fatherland) and also the date, "10.IV.1941".
The ribbon is the same for all classes and is the so-called "war decoration" ribbon of red with white edges.


| Stamps |Banknotes and coins|Medals| Maps|Coat of Arms|Miscellaneous|
|Free downloads| CD-ROM| back to homepage|

© 1995-1998 by Tomislav Mikulic.